Ola Martin Rongved style=

Ola Martin Rongved

President
Eirik Otto style=

Eirik Otto

Visepresident
Bente Krokeide style=

Bente Krokeide

Sekretær
Eyolf Angelvik style=

Eyolf Angelvik

Kasserer
Stener M. Irgens style=

Stener M. Irgens

Past president Medlemsansvarlig
Tor Berentsen style=

Tor Berentsen

Klubbmester